קרן להשקעה

במיזמי התחדשות עירונית

ועסקאות קומבינציה

לפרטים נוספים

פנו אלינו